Views

Ayana Taketatsu

Known For: Acting

Birthday: 1989-06-23

Place of Birth: Saitama Prefecture, Japan

Also Known As: Taketatsu Ayana, 竹達 彩奈, 竹达彩奈

Ayana Taketatsu